Každá finanční instituce, která nabízí obchodování s deriváty a další investiční služby musí být regulována příslušnou finanční autoritou na území země, ve které tyto služby přímo nabízí. Aby mohla brokerská společnost poskytovat své služby, musí splňovat požadavky, které daná země zákonně upravuje. Dbejte na to, aby byl Váš broker registrován ve vhodném regulačním prostředí.

Důležité je, aby byl broker regulován učinit úřední institucí a v zemi s pro Vás dostatečným kreditem. Volba mezi brokerem, který sídlí v Zaire, Rusku, nebo v USA či Velké Británii se stává předmětem důkladného zvážení. I když jsou si regulační úřady v celém světě v mnohém podobné, raději si vyberte brokera sídlícího v zemi, která je v mezinárodním měřítku hodnověrnější (finanční stabilita, korupce atd …). Není však pravidlem, že pokud si vyberete brokera se sídlem v USA, nebo UK těmto Vaše problémy končí.

Většina zahraničních zemí nabízí různé způsoby ochrany a pojištění Vašeho kapitálu a vládního odškodnění v případě podvodu, krádeže nebo jiné kriminální aktivity. Pokud je Vaše brokerská společnost zapojena do podobných programů
, v případě incidentu v dané společnosti budete odškodněni.