Cenové grafy tvoří základní komponentu technické analýzy. S grafem, například v podobě vývoje kurzu měny či ceny pohonných hmot, se setkal každý z nás. Cenové grafy akcií, či obecně produktů finančního trhu (komodity, indexy, měna) mohou vypadat stejně, většinou se však zobrazují jiným, na první pohled složitějším způsobem. Proč je tomu tak?